Luật sư Ngân hàng

15 Nov 2018

Hoạt động kinh doanh Ngân hàng là một trong những hoạt động kinh doanh đặc biệt, các vấn đề rủi ro liên tục phát sinh, không sai khi nói kinh doanh Ngân hàng là kinh doanh rủi ro. Chính vì vậy, việc hoạt động kinh doanh làm sao để phát triển bền vững, mạnh mẽ trong giai đoạn bùng nổ Ngân hàng hiện nay không hề đơn giản, đặc biệt là rủi ro pháp lý. LUẬT MINH TRIẾT tự hào là nơi tụ hội của các chuyên gia, Luật sư với nhiều năm kinh nghiệm và có chuyên môn cao trong công tác pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng, Công ty tài chính nên hiểu rõ, rất sâu sắc những RỦI RO trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

Luật Minh Triết hiện đã cung cấp Dịch vụ Luật sư Ngân hàng - xây dựng tập trung đội ngũ Luật sư, chuyên gia chuyên ngành Ngân hàng và cung cấp đến Quý Khách hàng các giải pháp tốt nhất cho từng mảng công việc, giúp Quý khách đưa ra giải pháp nhanh nhất và đảm bảo quyền lợi một cách hiệu quả nhất là điều mà Luật Minh Triết có thể tự tin khẳng định làm được bằng việc cung cấp đến Quý Khách hệ thống các dịch vụ chuyên biệt, cụ thể theo 4 nội dung:

 

1. Dịch vụ tư vấn cho Lãnh đạo và CBNV Ngân hàng của Luật Minh Triết:

Dịch vụ tư vấn cho Lãnh đạo và Cán bộ, nhân viên ngành Ngân hàng đòi hỏi các Luật sư, chuyên gia của Luật Minh Triết phải có kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc mọi mặt kinh doanh và hoạt động của ngành Ngân hàng, đồng thời nắm chắc các diễn biến pháp lý, sự thay đổi liên tục của hệ thống pháp luật và ngành chuyên môn từ Ngân hàng nhà nước.

Luật Minh Triết tự tin, khẳng định các Luật sư, Chuyên gia đều có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn pháp lý chuyên sâu, đặc biệt đang trực tiếp giữ các vị trí, vai trò, lãnh đạo các mảng nghiệp vụ liên quan hoạt động Ngân hàng, đặc biệt là công tác Pháp chế của Ngân hàng, thậm chí các vị trí lãnh đạo cấp cao như Giám đốc Khối Pháp chế, Giám đốc nghiệp vụ tại các Ngân hàng hiện nay.

  1. Chủ tịch và các thành viên HĐQT: Chủ tịch HĐQT và các Thành viên HĐQT là người những người chủ thực sự của Ngân hàng, là những người nắm, quản lý các khối kinh doanh, các mảng sự nghiệp rất đặc biệt trong Ngân hàng nên luôn cần có sự tư vấn của các Giám đốc Pháp chế, các luật sư, chuyên gia sâu trong mảng pháp lý để đảm bảo các hoạt động quản lý Ngân hàng luôn đúng, phù hợp theo quy định pháp luật liên quan. Luật Minh Triết luôn tự tin và khẳng định tư vấn chính xác, phù hợp hoạt động kinh doanh và đúng quy định pháp luật – điều này chắc chắn được đảm bảo.

  2. Tổng Giám đốc và BĐH ( các PTGĐ, Kế toán Trưởng): Luật Minh Triết biết rõ công việc của Tổng Giám đốc và Ban điều hành – là những Người quản lý, điều hành thực sự mọi hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, quá nhiều công việc pháp lý xoay quanh các hoạt động kinh doanh nên tiếng nói, tư vấn cấp cao cho TGĐ và BĐH là vô cùng quan trọng. Luật Minh Triết khẳng định việc tư vấn nhanh, chuyên sâu và hiệu quả trong từng vấn đề, sự việc pháp lý phát sinh trên toàn hệ thống Ngân hàng.

    • Ví dụ: Khối Khách hàng Doanh nghiệp hay Khối Khách hàng Cá nhân chuẩn bị ban hành sản phẩm kinh doanh mới có mức lãi suất cạnh tranh thị trường và có dịch vụ cung cấp khách hàng số một sẽ tạo ra lợi nhuận rất lớn nếu được thực hiện.

    • Luật Minh Triết nghiên cứu và tư vấn cho các Khối ban hành sản phẩm với lãi suất phù hợp quy định pháp luật, có dịch vụ cung cấp đến khách hàng đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật liên quan đảm bảo các sản phẩm kinh doanh ban hành mới không bị “tuýt còi”, “xử phạt” hay cấm ban hành, thực hiện từ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.  

  3. Giám đốc Khối chuyên môn: Các khối chuyên môn hay các mảng nghiệp vụ kinh doanh, hoạt động cụ thể trong hệ thống Ngân hàng – Lãnh đạo các khối này rất quan trọng, từng mảng nghiệp vụ này đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của Ngân hàng. Luật Minh Triết hiểu rất rõ các nghiệp vụ liên quan để tư vấn và đảm bảo mọi hoạt động của Khối được tư vấn và thực thi đúng chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, TGĐ và Ban điều hành giúp hoạt động kinh doanh, hỗ trợ của Khối chuyên môn được hiệu quả, an toàn:

  4. Giám đốc và Ban Giám đốc Chi nhánh: Hoạt động kinh doanh được ủy quyền trực tiếp xuống đền các Chi nhánh nên Ban giám đốc Chi nhánh là người quản lý, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ được Hội sở chính giao - hầu như toàn bộ các mảng nghiệp vụ trong Ngân hàng từ hội sở chính được thực hiện tại các chi nhánh, việc tiếp xúc trực tiếp khách hàng và bán các sản phẩm, dịch vụ mới phát sinh các rủi ro pháp lý thường xuyên. Luật Minh Triết biết rất rõ các nghiệp vụ liên quan và cập nhật liên tục để tư vấn và đảm bảo mọi hoạt động Chi nhánh thông qua tư vấn cho Giám đốc và Ban Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng thường xuyên.
  5. CBNV toàn hàng thuộc các mảng kinh doanh, các khối dịch vụ và hỗ trợ: Cán bộ nhân viên cho vay, hỗ trợ kinh doanh, huy động tiền gửi, tiếp xúc làm việc với từng khách hàng, bán các sản phẩm, dịch vụ là người trực tiếp phát hiện rủi ro, có rủi ro pháp lý liên quan. Luật Minh Triết có thể tư vấn trong mọi tình huống phát sinh một cách nhanh chóng, hiệu quả trực tiếp như tính chất Luật sư, chuyên gia Pháp chế ngay lập tức cho Quý khách biết cách xử lý các tình huống và rủi ro pháp lý phát sinh đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra an toàn theo đúng quy định pháp luật.

 
2. Dịch vụ tư vấn Nghiệp vụ - Chuyên môn của Luật Minh Triết:

Hoạt động kinh doanh Ngân hàng có tính nghiệp vụ - Chuyên môn rất cao, từng mảng nghiệp vụ, chuyên môn được áp dụng trên thực tiễn nên đòi hỏi các Lãnh đạo và Cán bộ, nhân viên Ngân hàng phải am hiểu sâu sắc, đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả. Chính vì vậy, các Luật sư, chuyên gia của Luật Minh Triết đều có kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật chuyên sâu và chắc chắn quy định ngành chuyên môn từ Ngân hàng nhà nước sẽ hạn chế tối đa các sai xót không đáng có và hạn chế tối đa rủi ro liên quan.

Luật Minh Triết tự tin cung cấp đến Quý Khách dịch vụ tư vấn Nghiệp vụ - Chuyên môn theo từng Khối dịch vụ, hoạt động kinh doanh trong Ngân hàng như sau:

 1. Tư vấn Pháp chế:
  Hoạt động Pháp Chế trong hệ thống Ngân hàng rất lớn, có tính tác động đến mọi khối, hoạt động trong Ngân hàng, đặc biệt là phát sinh thường xuyên tại các đơn vị kinh doanh. Tuy nhiên, trong công tác nội bộ Khối Pháp chế thì việc tư vấn nói chung, soạn thảo, thẩm định hệ thống văn bản trong Ngân hàng cũng như việc giám sát tuân thủ thường được các Ngân hàng, Khối Pháp chế thực hiện hơn cả.

  • Tư vấn: Là hoạt động tư vấn, hỗ trợ pháp lý đối với các hoạt động kinh doanh, phi kinh doanh tại Ngân hàng; Là tư vấn xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy; Là tư vấn phân công ủy quyền; là Tư vấn xây dựng chính sách/quy định/sản phẩm kinh doanh; Là Tư vấn giải quyết các tranh chấp/khiếu nại/tố cáo trong hoạt động Ngân hàng.

  • Soạn thảo - Thẩm định Văn bản nội bộ: Là xây dựng, tư vấn, soạn thảo và thẩm định toàn bộ hệ thống văn bản nội bộ trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng từ các loại văn bản như Quy chế, Quy định, Chỉ đạo, Hướng dẫn của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đến các loại văn bản thực hiện tại các Khối nghiệp vụ và triển khai việc thực hiện kinh doanh đến các chi nhánh, Cán bộ nhân viên Ngân hàng.

  • Kiểm sát tuân thủ: Là hoạt động kiểm soát tuân thủ đối với các quy định nội bộ, các quy định pháp luật đối với mọi hoạt động nghiệp vụ tại Ngân hàng. Cũng là các hoạt động đánh giá, đề xuất xử lý và khắc phục các rủi ro được phát hiện trong quá trình kiểm soát tuân thủ. Xây dựng các chính sách, thực hiện các chế độ kiểm soát mọi rủi ro một cách thường niên, đột xuất hoạt động của Khối.

 2. Tư vấn rủi ro:
  Hoạt động kiểm tra, giám sát và xử lý rủi ro tín dụng trong hệ thống Ngân hàng luôn được thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo thực hiện toàn hàng với tính chất thường xuyên, định kỳ và rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng. Trong công tác quản lý rủi ro thì bao thì việc Phát triển và quản lý chính sách, công cụ quản lý rủi ro và Tổ chức và quản lý công tác rủi ro như rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động là quan trọng hơn cả, nó góp phần đảm bảo hoạt động kinh doanh Ngân hàng được an toàn và hiệu quả.

 3. Tư vấn rủi ro tín dụng:
  Việc xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn và quản lý rủi ro tín dụng rất quan trọng liên quan đến khẩu vị rủi ro của Ban lãnh đạo Ngân hàng cũng như việc xác định phương pháp tiếp cận, giám sát, phòng ngừa rủi ro đối với các nghiệp vụ kinh doanh mới, đánh giá rủi ro đối với các sản phẩm đồng thời xây dựng các hạn mức, định mức và thẩm quyền phê duyệt các cấp quản lý, tác nghiệp tín dụng là việc vô cùng quan trọng.

 4. Tư vấn, đánh giá rủi ro Tài sản bảo đảm:
  Việc phân tích, đánh giá rủi ro tài sản bảo đảm trước, trong và sau khi cho vay đếu ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tín dụng, kinh doanh và hiệu quả, lợi nhuận của Ngân hàng. Công tác định giá đã thực sự sát thị trường, đảm bảo tài sản bảo đảm có thể nhận được và khi rủi ro thì có thể xử lý thu hồi nợ được cho Ngân hàng vô cùng quan trọng. Việc nhận tài sản bảo đảm là Bất động sản khác động sản, các khoản cho vay không có tài sản bảo đảm hay tài sản bảo đảm phức tạp luôn cần có sự tư vấn, phân tích, đánh giá chuyên nghiệp là rất quan trọng có như vậy mới đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, phát triển.

 5. Tư vấn xử lý nợ:
  Đây là một mảng lớn, rất quan trọng và được các Ngân hàng đặc biệt quan tâm thời gian qua, một phần do Nợ xấu phát triển nhanh, mạnh và một phần nữa xử lý nợ là công tác quan trọng, song hành và phát triển cùng công tác tín dụng ( cho vay) của Ngân hàng.

 6. Luật Minh Triết cung cấp đến Quý khách các nội dung tổng thể của từng bước nghiệp vụ trong công tác xử lý nợ với bất kỳ khoản nợ nào (có tài sản bảo đảm hoặc không có tài sản bảo đảm), bất kỳ giai đoạn nào ( đôn đốc nợ, thu giữ, xử lý tài sản bảo đảm hoặc giai đoạn khởi kiện thi hành án,…) và bất kỳ khách hàng nào ( doanh nghiệp hoặc cá nhân,..)

3. Dịch vụ đại diện của Luật Minh Triết:

Việc đại diện cho Ngân hàng phát sinh khi có những vấn đề, nội dụng mà trực tiếp Ngân hàng đứng ra giải quyết sẽ không khách quan hoặc không đảm bảo chính xác được nghiệp vụ hoặc chưa chắc đã có hiệu quả nhanh và tốt như Luật sư, Chuyên gia Ngân hàng của Luật Minh Triết.

Các vấn đề, nội dung làm việc rất đa dạng liên quan đến Khách hàng, bên thứ ba đơn thuần và phát sinh hàng ngày trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh Ngân hàng hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc đăng ký, phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ ra thị trường hoặc với các bên khách nợ, các bên liên quan khác trong việc thực hiện thu hồi nợ vay, xử lý tài sản bảo đảm hoặc các vụ việc căng thẳng, phát sinh tranh chấp có tính đặc biệt nghiêm trọng như vụ án hình sự, vụ án lừa đảo ngân hàng thì việc  Luật Minh Triết với các Luật sư, chuyên gia hàng đầu đều đã có kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật chuyên ngành tham gia kịp thời sẽ hạn chế tối đa các sai xót không đáng có và hạn chế tối đa rủi ro liên quan.

 1. Đại diện Ngân hàng làm việc với Khách hàng, Bên thứ ba:
 2. Đại diện Ngân hàng làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, liên quan:
 3. Đại diện Ngân hàng làm việc với Khách nợ và Bên có liên quan:
 4. Đại diện Khách hàng, Bên thứ ba có liên quan trong các vụ việc, tranh chấp có liên quan đến Ngân hàng.

 

4. Dịch vụ Bảo vệ/Bào chữa của Luật Minh Triết:

Khi phát sinh mâu thuẫn, sự không thống nhất với Khách hàng, bên có liên quan mà vụ việc bị đẩy lên đến khởi kiện, khiếu nại, tố cáo ra các cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án thì việc liên hệ với các Luật sư, Chuyên gia của Công ty Luật Minh Triết nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả cao nhất trong các vấn đề liên quan rất quan trọng.

Luật sư, Chuyên gia của Công ty Luật Minh Triết có chuyên môn sâu, có cái nhìn khách quan, nghiệp vụ cao sẽ tư vấn, đại diện và thực hiện mọi hành động mang tính nghiệp vụ cao để thu thấp chứng cứ, nghiên cứu hồ sơ, đảm bảo mọi vấn đề, nội dung được rõ ràng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Quý Khách một cách tốt nhất và hiệu quả nhất, hiên Luật Minh Triết đang triển khai với 3 nội dung dịch vụ như sau: 

 1. Luật Minh Triết nhận bảo vệ quyền, lợi ích cho Ngân hàng/Cán bộ có liên quan trong các vụ án kinh tế, tranh chấp dân sự và các tranh chấp, khiếu nại khác không phải hình sự.
  Khi tham gia các vụ án kinh tế, giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu nại không liên quan đến hình sự thì tính chuyên môn, nghiệp vụ phải đặt lên hàng đầu, tại đó các vấn đề tranh chấp về nghiệp vụ sẽ được phân tích, đánh giá và phát hiện ra cốt lõi, sự mâu thuẫn và giải “nút thắt” của vấn đề để làm việc với Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án và Tổ chức, cá nhân cùng các bên liên quan nhằm đảm bảo đầy đủ quyền, lợi ích cho Ngân hàng và cán bộ Ngân hàng có liên quan.

 2. Luật Minh Triết nhận bảo vệ/bào chữa cho Ngân hàng /Cán bộ có liên quan trong các vụ án hình sự:
  Trong các vụ án hình sự liên quan đến Ngân hàng và Cán bộ Ngân hàng thì sự liên quan nghiệp vụ tín dụng là rất sâu sắc, việc hiểu rõ nghiệp vụ cùng việc nắm chắc các quy định pháp luật chuyên ngành liên quan của Ngân hàng nhà nước và các bộ ban nghành sẽ giúp cho Ngân hàng, cán bộ Ngân hàng có liên quan đến vụ việc hoặc là bị cáo trực tiếp được đảm bảo đầy đủ quyền, lợi ích hợp pháp nhất.

  Mục tiêu của Luật Minh Triết trong các vụ việc nhận bảo vệ/bào chữa cho Ngân hàng và cán bộ Ngân hàng có liên quan là tránh bị áp dụng các hình phạt theo Bộ Luật hình sự, làm sao được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ hình phạt, áp dụng các tình tiết có lợi để chỉ bị hình phạt nhẹ nhất có thể như Phạt hành chính, Phạt tiền, được miễn trách nhiệm hình sự, được hưởng án treo,…có cơ hội được trở lại làm việc và phát triển cùng Ngân hàng.

 

Luật Minh Triết tự hào là Công ty Luật có trình độ chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng đặc trưng của ngành Ngân hàng, cam kết sẽ mang đến cho Quý khách dịch vụ LUẬT SƯ NGÂN HÀNG chuyên sâu, tận tâm, tận tình nhằm tư vấn, hỗ trợ, đại diện, thực hiện giải quyết mọi yêu cầu pháp lý phát sinh trong quá trình kinh doanh, phát triển của Quý Khách hàng.

Liên hệ


Nhập nội dung sau: captcha

Tầng 8 Tòa nhà CT3B - Số 10 Đại lộ Thăng Long, Hà Nội

0982.180.880 - 024.2249.3579

info@luatminhtriet.com

Số lượt truy cập:297363

Đối tác và khách hàng

USOL Vietnam Co.,Ltd
VietCredit
ELCOM
P.AMC
Gỗ An Lạc
Gỗ Việt
WoDesign